Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 27.09.- 03.10.2021 г. /39 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 39 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 64 случая на ОРЗ, при 40 за предходната седмица.
Заболеваемост – 47,41 0/000.
Регистрирани са общо 10 случая на заразни заболявания, при 3 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Туберкулоза1 случай от с.Пшеничево. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от с.Бузовград. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Шигелоза1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит4 случая от гр.Стара Загора, с.Спасово, с.Сърнево и с.Паничерево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест - 1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Марсилска треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Бактериален менингоенцефалит други1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.