Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 25.10.- 31.10.2021 г. /43 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 43 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 102 случая на ОРЗ, при 123 за предходната седмица.
Заболеваемост – 75,57 0/000.
Регистрирани са общо 4 случая на заразни заболявания, при 10 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Скарлатина1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит2 случая от гр.Стара Загора и с.Ягода. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Бактериален менингоенцефалит - други1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.