Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 15.11.- 21.11.2021 г. /46 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 46 седмица на 2021 г. са регистрирани общо 65 случая на ОРЗ, при 86 за предходната седмица.
Заболеваемост – 51,74 0/000.
Регистрирани са общо 28 случая на заразни заболявания, при 13 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела24 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Богомилово, с.Бузовград и с.Осетеново. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+17/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Салмонелоза1 случай от гр.Гурково. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ку-треска1 случай от с.Горно сахране. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.