Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 21.02.- 27.02.2022 г. /8 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 8 седмица на 2022 г. са регистрирани 98 общо случая на ОРЗ, при 73 за предходната седмица.
Заболеваемост – 78,01 0/000.
Регистрирани са общо 17 случая на заразни заболявания, при 24 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела9 случая от гр.Стара Загора и гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-8/.
- Туберкулоза1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от с.Верен. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Колиентерит1 случай от гр.Мъглиж. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от гр.Мъглиж. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит4 случая от гр.Казанлък, с.Овощник и с.Манолово. По категория случаите са класифицирани като 2 вероятни и 2 потвърдени. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.