Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 28.02.- 06.03.2022 г. /9 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област 

През 9 седмица на 2022 г. са регистрирани 65 общо случая на ОРЗ, при 98 за предходната седмица.
Заболеваемост – 54,74 0/000.
Регистрирани са общо 15 случая на заразни заболявания, при 17 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела7 случая от гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит3 случая от с.Горно Ботево, с.Ястребово и с.Опан. По категория случаитеса класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Колиентерит1 случай от гр. Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит3 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък и с.Братя Кунчеви. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.