Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 07.03.- 13.03.2022 г. /10 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 10 седмица на 2022 г. са регистрирани 104 общо случая на ОРЗ, при 65 за предходната седмица.
Заболеваемост – 82,78 0/000.
Регистрирани са общо 20 случая на заразни заболявания, при 15 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела3 случая от гр.Казанлък и с.Бузовград. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-4/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит3 случая от гр.Стара Загора, с.Свобода и с.Хаджи Димитрово. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит13 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан, гр.Раднево, с.Змейово, с.Тулово и с.Васил Левски. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+10/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове. 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.