Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 14.03.- 20.03.2022 г. /11 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 11 седмица на 2022 г. са регистрирани 172 общо случая на ОРЗ, при 104 за предходната седмица.
Заболеваемост – 136,91 0/000
Регистрирани са общо 6 случая на заразни заболявания, при 20 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела3 случая от гр.Стара Загора и гр.Раднево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Туберкулоза2 случая от гр.Стара Загора и гр.Николаево. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Салмонелоза1 случай от с.Ястребово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.