Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 28.03.- 03.04.2022 г. /13 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 13 седмица на 2022 г. 124 са регистрирани общо случая на ОРЗ, при 183 за предходната седмица.
Заболеваемост – 98,70 0/000.
Регистрирани са общо 39 случая на заразни заболявания, при 31 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела30 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Раднево, с.Ветрен, с.Бузовград, с.Копринка, с.Горно черковище и с.Манолово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+12/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит3 случая от гр.Стара Загора и гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /-1/.
- Ротавирусен гастроентероколит2 случая от с. Тъжа. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /-1/.
- Салмонелоза1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Чирпан и с.Горно Сахране. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест - 1 случа й от с.Ръжена. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.