Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 04.04.- 10.04.2022 г. /14 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 14 седмица на 2022 г. са регистрирани 25 общо случая на ОРЗ, при 124 за предходната седмица.
Заболеваемост – 19,90 0/000.
Регистрирани са общо 25 случая на заразни заболявания, при 39 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела18 случая от гр.Стара Загора и гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-12/.
- Скарлатина2 случая от гр.Казанлък и с.Ягода. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Епидемичен паротит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от с.Енина. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-2/.
- Ротавирусен гастроентероколит - 2 случая от гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица / +1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.