Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 11.04.- 17.04.2022 г. /15 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 15 седмица на 2022 г. са регистрирани общо 50 случая на ОРЗ, при 25 за предходната седмица.
Заболеваемост – 39,00 0/000.
Регистрирани са общо 23 случая на заразни заболявания, при 25 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела20 случая от грСтара Загора, гр.Казанлък, гр.Чирпан, гр.Раднево, с.Сърнево и с.Горно Сахране. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр.Крън. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Стара Загора и с.Копринка. По категория единият случай е класифициран като потвърден, вторият случай е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.