Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 18.04.- 24.04.2022 г. /16 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 16 седмица на 2022 г. са регистрирани общо 52 случая на ОРЗ, при 50 за предходната седмица.
Заболеваемост – 41,39 0/000.
Регистрирани са общо 12 случая на заразни заболявания, при 23 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела8 случая от гр.Казанлък, гр.Чирпан, с.Копринка и с.Дунавци. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-12/.
- Скарлатина1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от с.Подслон. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Стара Загора и гр.Гурково. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.