Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 02.05.- 08.05.2022 г. /18 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 18 седмица на 2022 г. са регистрирани общо 29 случая на ОРЗ, при 41 за предходната седмица.
Заболеваемост – 23,08 0/000.
Регистрирани са общо 6 случая на заразни заболявания, при 22 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела6 случая от гр.Стара Загора и гр.Чирпан. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-13/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.