Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 09.05.- 15.05.2022 г. /19 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 19 седмица на 2022 г. са регистрирани общо 55 случая на ОРЗ, при 29 за предходната седмица.
Заболеваемост – 43,78 0/000.
Регистрирани са общо 31 случая на заразни заболявания, при 6 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела25 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Крън, с.Енина и с.Ясеново. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+19/.
- Скарлатина1 случай от гр Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от с.Асен. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Салмонелоза1 случай от с.Братя Даскалови. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр. Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от с. Елхово. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица / +1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.