Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 23.05.- 29.05.2022 г. /21 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 21 седмица на 2022 г. са регистрирани общо 47 случая на ОРЗ, при 38 за предходната седмица.
Заболеваемост – 37,410/000.
Регистрирани са общо 54 случая на заразни заболявания, при 41 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела49 случая от гр. Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Павел баня, с.Енина, с.Копринка, с.Ръжена и с.Александрово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-14/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен ентерит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Стара Загора и с.Загоре. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от с.Нова махала. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Ку-треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.