Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 30.05.- 05.06.2022 г. /22 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 22 седмица на 2022 г. са регистрирани общо 30 случая на ОРЗ, при 47 за предходната седмица.
Заболеваемост – 23,880/000.
Регистрирани са общо 65 случая на заразни заболявания, при 54 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела57 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Павел баня, гр.Чирпан, с.Търничене, с.Хрищени, с.Шейново, с.Кирилово, с.Малко Кадиево, с.Габарево и с.Асен. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+8/.
- Туберкулоза3 случая от гр.Стара Загора и с.Свобода. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен ентерит1 случай от с.Хаджидимитрово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит3 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан и с.Шейново. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от с.Кравино. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.