Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 06.06.- 12.06.2022 г. /23 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 23 седмица на 2022 г. са регистрирани общо 31 случая на ОРЗ, при 30 за предходната седмица.
Заболеваемост – 24 ,68 0/000.
Регистрирани са общо 24 случая на заразни заболявания, при 65 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела23 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Чирпан, гр.Крън, с.Хрищени и с.Богомилово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-34/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.