Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 27.06.- 03.07.2022 г. /26 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 26 седмица на 2022 г. са регистрирани общо 36 случая на ОРЗ, при 35 за предходната седмица.
Заболеваемост – 28,66 0/000.
Регистрирани са общо 31 случая на заразни заболявания, при 23 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела25 случая от гр.Стара Загора, с.Ръжена и с.Осетеново. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+8/.
- Туберкулоза1 случай от с.Бъдеще. По категория случаят е класифициран като потвърден Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ку-треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит3 случая от гр.Стара Загора, с.Александрово и с.Бъдеще. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.