Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 20.06.- 26.06.2022 г. /25 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 25 седмица на 2022 г. са регистрирани общо 35 случая на ОРЗ, при 33 за предходната седмица.
Заболеваемост – 27,86 0/000.
Регистрирани са общо 23 случая на заразни заболявания, при 45 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела17 случая от гр. Стара Загора, гр. Казанлък и с. Габарево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-24/.
- Скарлатина2 случая от гр. Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Стара Загора и гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.