Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 13.06.- 19.06.2022 г. /24 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 24 седмица на 2022 г. са регистрирани общо 33 случая на ОРЗ, при 31 за предходната седмица.
Заболеваемост – 26,27 0/000.
Регистрирани са общо 45 случая на заразни заболявания, при 24 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела41 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Раднево, гр.Павел баня, с.Хаджидимитрово, с.Ясеново, с.Копринка и с.Богомилово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+18/.
- Туберкулоза1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Стара Загора и с.Хрищени. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.