Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 11.07.- 17.07.2022 г. /28 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 28 седмица на 2022 г. са регистрирани общо 32 случая на ОРЗ, при 26 за предходната седмица.
Заболеваемост – 25,47 0/000.
Регистрирани са общо 18 случая на заразни заболявания, при 21 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела16 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък , гр.Павел баня и с.Черганово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Бактериален менингит - 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица / +1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.