Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 25.07.- 31.07.2022 г. /30 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 30 седмица на 2022 г. са регистрирани общо 19 случая на ОРЗ, при 12 за предходната седмица.
Заболеваемост - 15,12 0/000
Регистрирани са общо 7 случая на заразни заболявания, при 10 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела5 случая от гр.Стара Загора и гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случая е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случая е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.