Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 08.08.- 14.08.2022 г. /32 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 32 седмица на 2022 г. са регистрирани общо 35 случая на ОРЗ, при 35 за предходната седмица.
Заболеваемост - 27,86 0/000
Регистрирани са общо 10 случая на заразни заболявания, при 16 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела6 случая от гр.Стара Загора, Старозагорски минерални бани и с. Овощник. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-6/.
- Скарлатина2 случая от гр.Стара Загора и гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Туберкулоза1 случай от гр.Чирпан. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.