Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 15.08.- 21.08.2022 г. /33 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 33 седмица на 2022 г. са регистрирани общо 23 случая на ОРЗ, при 35 за предходната седмица.
Заболеваемост - 18,31 0/000
Регистрираните случаи на COVID 19 през изтеклата седмица са 582 случая, при 460 за предходната.
Регистрирани са общо 7 случая на заразни заболявания, при 10 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела5 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.
- Туберкулоза1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Чирпан. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.