Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 29.08.- 04.09.2022 г. /35 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 35 седмица на 2022 г. са регистрирани общо 15 случая на ОРЗ, при 24 за предходната седмица.
Заболеваемост - 11,94 0/000
Регистрираните случаи на COVID 19 през изтеклата седмица са 403 случая, при 440 за предходната.
Регистрирани са общо 8 случая на заразни заболявания, при 8 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела4 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък и с.Еленино. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Салмонелоза1 случай от гр. Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.