Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 05.09.- 11.09.2022 г. /36 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 36 седмица на 2022 г. са регистрирани общо 3 случая на ОРЗ, при 15 за предходната седмица.
Заболеваемост - 2,39 0/000
Регистрираните случаи на COVID 19 през изтеклата седмица са 170 случая, при 403 за предходната.
Регистрирани са общо 10 случая на заразни заболявания, при 8 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела3 случая от гр.Стара Загора и Старозагорски мин. бани. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит3 случая от гр.Казанлък, гр.Раднево и с.Паничерево. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като потвърден и вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.