Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 25.08 – 31.08.2014г. /35 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 35 седмица на 2014г. са регистрирани общо 22 случая на заразни заболявания, при 30 за предходната седмица.

Info35 1От групата на капковите инфекции са регистрирани съответно:
 - Варицела – 5 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Габарево, с.Енина. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-4 /.
 - Скарлатина – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случая е вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1 /.

От групата на чревните инфекции са регистрирани  съответно: 
 Info35 2- Ентероколит – 10 случая от гр.Стара Загора, с.Калояновец, с.Горно Ботево, гр.Казанлък, гр.Гурково, гр.Николаево, гр.Мъглиж. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1 /.
 - Шигелози – 4 случая от гр. Стара Загора, гр.Чирпан, с.Дълбоки. По категории случаите са класифицирани  като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+1 /.

От групата на вирусните хепатити няма регистрирани случаи.

Info35 3От групата на  трансмисивните инфекции са регистрирани случаи:
 - Марсилска треска – 2 случая от гр. Стара Загора и гр.Казанлък. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1 /.
През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.