Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 22.09 – 28.09.2014г. /39 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 39 седмица на 2014г. са регистрирани общо 17 случая на заразни заболявания, при 29 за предходната седмица.

Info39 1От групата на капковите инфекции няма регистрирани случаи.

От групата на чревните инфекции са регистрирани  съответно:

 - Ентероколит – 9 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан, с.Тъжа, гр.Николаево, гр.Казанлък, с.Калояновец, гр.Гурково, с.Калитиново. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-6/
 Info39 2- Салмонелози – 6 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Раднево. По категории случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 2 случая от гр.Стара Загора. По категории случаите са класифициран като вероятени. Отклонение от предходната седмица /+1/.

Info39 3От групата на  трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.