Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 29.09 – 05.10.2014г. /40 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 40 седмица на 2014г. са регистрирани общо 21 случая на заразни заболявания, при 17 за предходната седмица.

Info40 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:

 - Варицела – 4 случая от гр.Казанлък и гр.Раднево. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+4/.
 - Скарлатина – 2 случая от гр.Стара Загора. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции са регистрирани  съответно:

 Info40 2- Ентероколит – 10 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Нова Махала, гр.Раднево, с.Ягода, с.Богомилово, гр.Гълъбово.  По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.
 - Салмонелози – 1 случай от гр.Гълъбово. По категории случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-5/.

От групата на вирусните хепатити
 - Вирусен хепатит – 1 случай от гр.Стара Загора. По категории случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /-1/.

Info40 3От групата на  трансмисивните инфекции  не са регистрирани случаи:
 - Марсилска треска– 2 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на невроинфекциите
 - Серозен менингит – 1 случай от с.Нова махала. По категории случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.