Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 20.10 – 26.10.2014г. /43 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 43 седмица на 2014г.са регистрирани общо 24 случая на заразни заболявания, при 19 за предходната седмица.

Info43 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:

 - Варицела – 6 случая от гр.Казанлък, с.Тъжа, гр.Стара Загора. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.
 - Скарлатина – 1 случай от гр.Стара Загора. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

Info43 2От групата на чревните инфекции са регистрирани  съответно: 
 - Ентероколит – 6 случая от гр.Стара Загора, гр.Николаево, гр.Раднево, с.Главан. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити
 - Вирусен хепатит – 7 случая от гр.Стара Загора, с.Хан Аспарухово, гр.Чирпан, гр.Казанлък.  По  категории случаят е  класифициран  като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /+3/.Info43 3

От групата на  трансмисивните инфекции  са регистрирани случаи:
 - Марсилска треска– 2 случая от с.Любеново, гр.Казанлък. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на  невроинфекции  са регистрирани случаи:
 - Менингококов сепсис – 1 случай от с.Ягода. По категории случаят е класифициран  като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.
 - Пневмококов менингоенцефалит – 1 от гр.Гълъбово. По категории случаят е  класифициран  като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.