Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 19.01 – 25.01.2015г. /4 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 4 седмица на 2015г. са регистрирани общо 327  случая на ОРЗ / при 215 за предходната седмица/.
Заболеваемост – 237, 11 0/000, при средна за страната –  102,85 0/000

              Заболяемост от грип и ОРЗ по възрастови групи, Стара Загора
                 за периода от 29-09-2014 до 25-01-2015 (седмици от 40 до 4)Info4През 4 седмица на 2015г. са регистрирани общо 42 случая на заразни заболявания, при 51 за предходната седмица.

Info4 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 18 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, гр.Мъглиж, с.Паничерево, с.Ясеново.  По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-14/.
 - Скарлатина – 9 случая от гр.Стара Загора, с.Кънчево. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-1/.
 - Туберкулоза  - 5 случая от гр.Стара Загора, гр.Гълъбово, гр.Гурково, с.Кънчево, с.Асен. По  категории случаите са  класифицирани  като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+5/.

От групата на чревните инфекции са регистрирани съответно:Info4 2

 - Ентероколит – 7 случая от  гр.Стара Загора, с.Могила, гр.Бузовград, гр.Раднево, с.Нова махала. По  категории случаят е  класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /+6/.

От групата на вирусните хепатити
 - Вирусен хепатит – 2 случая от с.Александрово, с.Манолово. По  категории случаите са  класифицирани  като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-5/.

От групата на  трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Лаймска болест – 1 случай от гр.Стара Загора. По  категории случаите са  класифицирани  като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на  невроинфекции не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.