Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 09.03 – 15.03.2015г. /11 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 11 седмица на 2015г. са регистрирани общо 250 случая на ОРЗ / при 199 за предходната седмица/.
Заболеваемост – 181, 28 0/000, при средна за страната –  173,64 0/000

Заболяемост от грип и ОРЗ по възрастови групи, Стара Загора
за периода от 29-09-2014 до 15-03-2015 (седмици от 40 до 11)Info11 n

През 11 седмица на 2015г. са регистрирани общо  46 случая на заразни заболявания, при 21 за предходната седмица.

Info11 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 36 случая  от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Тулово, с.Овощник, с. бручище, с.Шипка, гр. Гълъбово, гр. аднево, с.Даскал Атанасово.  По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+24/.
 - Скарлатина – 4 случая от гр.Стара Загора, гр.Раднево. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-3/.

От групата на чревните инфекции са регистрирани  съответно: 
 Info11 2- Ентероколит – 5 случая от  гр.Стара Загора. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+4 /.

От групата на вирусните хепатити не са регистрирани случаи 

От групата на трансмисивните инфекции  не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции са регистрирани случаи:
 - Бактериален менингит – 1 случай. По  категории случаят е  класифициран  като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /+1/.
 - Туберкулоза  - 5 случая от гр.Николаево, гр.Раднево, гр.Стара Загора, с.Средногорово, с.Горно Ботево. По  категории случаите са  класифицирани  като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+5/.

 През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.