Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 13.04 –19.04.2015г. /16 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 16 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 133 случая на ОРЗ /при 152 за предходната седмица/.
Заболеваемост – 96,33 0/000, при средна за страната –  173,64 0/000

Регистрирани са общо 41 случая на заразни заболявания, при 16 за предходната седмица.

Info16 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:

 - Варицела – 28 случая  от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Долно изворово, с.Енина.  По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+15/.
 - Скарлатина – 1 случай от гр.Стара Загора. По  категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/.

Info16 2От групата на чревните инфекции са регистрирани  съответно:

 - Ентероколит – 7 случая от  гр.Стара Загора и  гр.Раднево. По  категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+6/.

От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 2 случая от гр.Стара Загора и с.Ягода. По  категории случаите са класифицирани  като вероятни. Info16 4Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на трансмисивните инфекции  няма регистрирани случаи:

От групата на невроинфекции  са регистрирани случаи:
 - Туберкулоза  - 3 случая от гр.Стара Загора и с.Еленино. По  категории случаите са класифицирани  като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+3/.

 През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.