Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 20.04 – 26.04.2015г. / 17 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 17 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 134 случая на ОРЗ / при 133 за предходната седмица/.
Заболеваемост – 97,16 0/000, при средна за страната –  173,64 0/000

Регистрирани са общо 48 случая на заразни заболявания, при 41 за предходната седмица.

Info17 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 12 случая  от гр.Казанлък и гр.Стара Загора. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-16/.
 - Скарлатина – 3 случая от гр.Стара Загора. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.
 - Епидемичен паротит – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случая е  класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /+1/.
Info17 2 - Морбили – 1 случай от с.Мирово. По  категория случая е  класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 28 случая от  гр.Стара Загора, гр.Раднево, гр.Казанлък, с.Александрово, с.Габарево, с.Боздуганово, с.Сулица. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+21/.

От групата на вирусните хепатити
 Info17 4- Вирусен хепатит – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случая е  класифициран  като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /-1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Марсилска треска – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случая е  класифициран  като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
 - Вирусен менингит – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случая е  класифициран  като вероятен.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.