Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 11.05 –17.05.2015г. /20 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 20 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 137 случая  на ОРЗ / при 157 за предходната седмица/. Заболеваемост – 99,34 0/000, при средна за страната –  173,64 0/000

Регистрирани са общо 42 случая на заразни заболявания, при 29 за предходната седмица.

Info20 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 26 случая  от гр.Казанлък , гр.Стара Загора, гр.Раднево, гр.Чирпан, с.Коларово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+13/.
 - Скарлатина – 8 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Раднево, с.Копринка. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/.

Info20 2От групата на чревните инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 7 случая от  гр.Стара Загора, гр.Гурково, с.Зимница. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити не са регистрирани случаи. 

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
 - Туберкулоза  - 1 случая от гр.Стара Загора. По категория случая е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.