Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 01.06 - 07.06.2015г. /23 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 23 седмица на 2015г. са регистрирани общо 129 случая  на ОРЗ /при 143 за предходната седмица/.
Заболеваемост – 93,54  0/000, при средна за страната – 173,64 0/000

Регистрирани са общо 27 случая на заразни заболявания, при 40 за предходната седмица.

Info23 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 5 случая  от гр.Казанлък , гр.Стара Загора, с.Хаджи Димитрово. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-19/.
 - Скарлатина – 5 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Голямо Дряново. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

Info23 2От групата на чревните инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 5 случая от гр.Стара Загора, гр.Раднево, с.Ветрен. По  категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
 - Салмонелози – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити:Info23 4 
 - Вирусен хепатит – 3 случая от гр.Казанлък и гр.Стара Загора. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на  трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Лаймска болест – 1 случай от с.Конаре. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.Info23 3 
 - Марсилска треска – 3 случая от гр.Раднево, с.Дъбово, с.Александрово . По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+3/.
 - Ку треска – 1 случай от гр.Казанлък. По котегории случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
 - Енцефалит – 1 случай от с.Осетеново. По категории случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на паризитните заболявания:
 - Ехинококоза – 2 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан. По котегории случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.