Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 15.06 –21.06.2015г. /25 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 25 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 112  случая  на ОРЗ / при 114 за предходната седмица/.
Заболеваемост – 81,21  0/000, при средна за страната – 173,64 0/000

Регистрирани са общо 38 случая на заразни заболявания, при 33 за предходната седмица.

Info25 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:

 - Варицела – 17 случая  от гр.Казанлък , гр.Стара Загора, гр.Чирпан, гр.Раднево. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.
 - Скарлатина – 6 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан, гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+5/.

Info25 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:

 - Ентероколит – 6 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан, с.Дъбово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1 /.
 - Салмонелози – 1 случай от гр.Чирпан. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /-3/.
Info25 4 - Шигелози – 2 случая от с.Хан Аспарухово. По категории случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит –  4 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора . По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Марсилска треска – 2 случая от гр.Стара Загора, гр.Гълъбово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.