Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 29.06 –05.07.2015г. / 27 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 27 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 36 случая  на ОРЗ /при 38 за предходната седмица/.
Заболеваемост –55,11  0/000, при средна за страната –  173,64 0/000

Регистрирани са общо 36 случая на заразни заболявания, при 23 за предходната седмица.

Info27 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:

 - Варицела – 8 случая от гр.Стара Загора, с.Енина, с.Кирилово, с.Овощник. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-1/.
 - Скарлатина – 6 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Мъглиж, с.Копринка. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+6/.

Info27 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 10 случая от  гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Чирпан, с.Ястребово, с.Спасово, с.Тулово, с.Любеново, гр.Гурково. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+4/.

Info27 4От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 5 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Дълбоки, с.Знаменосец, с.Калитиново. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/.

От групата на трансмисивните инфекции: регистрираните случаи са следните:
 Info27 3- Лаймска болест – 1 случай от с.Горно Сахране. По категория случаят е класифициран като потвърден.Отклонение от предходната  седмица /+1/.
 - Марсилска треска – 4 случая от гр.Стара Загора, с.Даскал Атанасово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+3/.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания:
 - Ехинококоза – 2 случая от гр.Павел баня, гр.Николаево. По категории случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.