Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 13.07 –19.07.2015г. /29 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 29 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 78 случая на ОРЗ / при 91 за предходната седмица/.
Заболеваемост –  56, 56 0/000, при средна за страната –  0/000

Регистрирани са общо 45 случая на заразни заболявания, при 40 за предходната седмица.

Info29 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 14 случая от гр.Стара Загора, с.Енина, гр.Казанлък, гр.Шипка. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+5/.
 - Скарлатина – 4 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Копринка. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

Info29 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 15 случая от  гр.Стара Загора, гр.Чирпан, гр.Гурково,  гр.Раднево, с.Г.Сахране, с.Горно Ботево, с.Бр.Кунчеви, гр.Николаево, с.Пшеничево, с.Дълбоки, с.Черна гора. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.
 - Салмонелози – 1 случай от гр.Гурково. Отклонение от предходната  седмица /-2/.
 - Шигелози – 1 случай от гр.Стара Загора. Отклонение от предходната  седмица /0/.

Info29 4От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 8 случая от гр.Казанлък, гр.Раднево, с.Хрищени, с.Кънчево, гр.Стара Загора. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Лаймска болест – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Info29 3Отклонение от предходната  седмица /+1/.
 - Марсилска треска – 1 случай от гр.Стара Загора. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.