Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 27.07 – 02.08.2015г. /31 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 31 седмица на 2015г. са  регистрирани общо  113 случая  на ОРЗ /при 91 за предходната седмица/.
Заболеваемост –  81, 94 0/000, при средна за страната –  0/000
Регистрирани са общо 33 случая на заразни заболявания, при 28 за предходната седмица.

Info31 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 8 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Черганово, с.Енина. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+6/.
 - Скарлатина – 6 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Долно Изворово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-1/.

Info31 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 8 случая от гр.Раднево, с.Братя Даскалови, с.Оряховица, гр.Николаево, с.Ветрен, с.Едрево, с.Александрово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-1/.
 - Салмонелози – 2 случая от гр.Чирпан. Отклонение от предходната седмица /-1/.
Info31 4 - Шигелози – 1 случай от гр.Казанлък. Отклонение от предходната  седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит –  7 случая от гр.Казанлък, гр.Чирпан. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
 Info31 3- Марсилска треска – 1 случай от гр.Павел Баня. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на невроинфекции на са регистрирани случаи.
От групата на паразитните заболявания на са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.