Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 10.08 – 16.08.2015г. /33 СЕДМИЦА/
 
Епидемична обстановка в Старозагорска област
 
През 33 седмица на 2015г. са  егистрирани общо 132 случая на ОРЗ / при 58 за предходната седмица/.
Заболеваемост – 95,71 0/000, при средна за страната –  0/000
 
Регистрирани са общо 37 случая на заразни заболявания, при 41 за предходната седмица. 
 
От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –  1 случай  от  гр.Казанлък. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.
 - Скарлатина – 2 случая от гр.Казанлък, с.Бузовград. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/
 
От групата на чревните инфекции  регистрираните случаи са следните: 
 - Ентероколит –19 случая от гр.Стара Загора, с.Гранит, с.Тъжа, с.Едрево, гр.Гурково, гр.Николаево, гр.Павел баня,с.Братя Кунчеви, с.Свобода, гр.Раднево, с.Александрово, с.Ястребово. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/
 - Салмонелози – 1 случай от гр. Стара Загора. .По категории случаите са  класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /-2/
 - Шигелози – 4 случая от с.Долно Сахране, гр.Стара Загора, гр.Павел баня, гр.Николаево. По категории случаите са  класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /0/.
 
От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 9 случая от гр.Казанлък, с.Овощник, с.Кънчево. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/
 
От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ку треска – 1 случай от гр.Павел баня. По категории случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+1/.
 
От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.
 
От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.
 
През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.