Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 31.08 – 06.09.2015г. /36 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 36 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 153 случая  на ОРЗ /при 135 за предходната седмица/.
Заболеваемост –  110, 94 0/000, при средна за страната –  0/000.
Регистрирани са общо 40 случая на заразни заболявания, при 42 за предходната седмица.

Info36 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –  1 случай  от  гр.Стара Загора. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-2/.
 - Скарлатина – 1 случай от гр.Стара Загора. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/.

Info36 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит –18 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Зимница, с.Трънково, с.Търничене, гр.Николаево, гр.Гълъбово, с.Любеново, с.Средец, с.Хаджидимитрово. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-4/.

Info36 4От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит –  13 случая от гр.Казанлък, гр.Чирпан, гр.Стара Загора, с.Бузовград, с.Свобода. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+4/.

От групата на  трансмисивните инфекции: регистрираните случаи са следните:
 Info36 3 2- Лаймска болест – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден.Отклонение от предходната седмица /0/.
 - Марсилска треска – 2 случая от с.Горно Черковище, с.Опан. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
 - Туберкулоза - 1 случай от с.Габарево. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на паразитните заболявания:
 - Ехинококоза – 3 случая от гр.Стара Загора, с.Медникарово. По категории случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+3/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.