Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 07.09 – 13.09.2015г. /37 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област.

През 37 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 118 случая  на ОРЗ /при 153 за предходната седмица/.
Заболеваемост – 85,56 0/000. Регистрирани са общо 33 случая на заразни заболявания, при 40 за предходната седмица.

Info37 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –  2 случая от   гр.Стара Загора. По  категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 Info37 2- Ентероколит – 9 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Братя Кунчеви. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-9/.
 - Шигелози – 3 случая от гр.Гълъбово, гр.Казанлък, с.Братя Кунчеви. По категории случаите са  класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /+3/.

Info37 4От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 19 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, гр.Гурково, с.Хаджидимитрово, с.Кънчево, с.Копринка, с.Ягода, с.Загоре. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+6/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.