Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 14.09 – 20.09.2015г. /38 СЕДМИЦА/
 
Епидемична обстановка в Старозагорска област
 
През 38 седмица на 2015г. са  регистрирани общо  182 случая  на ОРЗ / при 118 за предходната седмица/.
Заболеваемост –  131, 97 0/000.
 
Регистрирани са общо 30 случая на заразни заболявания, при 33 за предходната седмица. 
 
От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –  3 случая от   гр.Стара Загора. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
 - Скарлатина – 2 случая от гр.Казанлък, с.Шейново. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/
 
От групата на чревните инфекции  регистрираните случаи са следните: 
 - Ентероколит – 9 случая от гр.Стара Загора, гр.Гълъбово, гр.Павел баня, гр.Гурково, гр.Раднево, с.Оряховица. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/
 - Шигелози – 2 случая от гр.Стара Загора. По категории случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната  седмица /-1/
 
От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит –  13 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, гр.Гурково, гр.Чирпан. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-6/
 
От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Марсилска треска – 1 случай от гр.Чирпан. По категория случаят е класифицирани като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /+1/
 
От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.
 
От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.
 
През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.