Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 21.09 – 27.09.2015г. /39 СЕДМИЦА/
 
Епидемична обстановка в Старозагорска област
 
През 39 седмица на 2015г. са регистрирани общо 129 случая  на ОРЗ /при 182 за предходната седмица/.
Заболеваемост – 93,54 0/000.
 
Регистрирани са общо 28 случая на заразни заболявания, при 30 за предходната седмица. 
 
Info39 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –  5 случая от гр.Стара Загора. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.
 - Скарлатина – 3 случая от гр.Стара Загора. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/
 
Info39 2От групата на чревните инфекции  регистрираните случаи са следните: 
 - Ентероколит – 4 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан, с.Хан Аспарухово, с.Зимница. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-5/
 - Шигелози – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е  класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /-1/.
 
Info39 4От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 15 случая от гр.Казанлък, гр.Чирпан, с.Мирово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/
 
От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи
 
От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.
 
От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.
 
През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.