Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 19.09 – 25.10.2015г. /43 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 43 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 208  случая  на ОРЗ /при 209 за предходната седмица/.
Заболеваемост – 150,82 0/000,   при средна за страната – 66,50 0/000
Регистрирани са общо 64 случая на заразни заболявания, при 49 за предходната седмица.

Info43 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –  28 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Овощник,с.Розово, с.Енина,с.Бузовград, с.Копринка. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+13/.
 - Скарлатина – 6 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Хаджи Димитрово. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/.

Info43 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 1 случай от гр.Чирпан. По категориия случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /-5/.
 - Салмонелози – 1 случай от с.Александрово. По категория случаят е  класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /0/.
 - Шигелози – 1 случай от с.Чирпан. По категория случаят е  класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /0/.

Info43 4От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит –  27 случая от гр.Чирпан, гр.Гурково, с.Хаджи Димитрово, с.Спасово, гр.Стара Загора,  гр.Казанлък, с.Загоре, с.Копринка, с.Хрищени. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+10/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.