Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 23.11 – 29.11.2015г. /48 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 48 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 232  случая  на ОРЗ, при 254 за предходната седмица.
Заболеваемост –168,45  0/000.
Регистрирани са общо 80 случая на заразни заболявания, при 121 за предходната седмица.

Info48 1От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –  40 случая от   гр.Стара Загора,  с.Копринка, с.Сърнево, с.Овощник, гр.Гурково, с.Ръжена, гр.Гълъбово, с.Еленино, с.Дълбоки, с.Горно Сахране, с.Бузовград. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-34/.
 - Скарлатина – 12 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Черганово. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-6/.

Info48 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 6 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Змеево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити:
 Info48 4- Вирусен хепатит –  22 случая от гр.Чирпан,  гр.Стара Загора,  гр.Казанлък,  с.Горно Сахране, с.Елхово , с.Тулово, гр.Мъглиж, с.Шейново, с.Дъбово, с.Кънчево, с.Горно Черковище, с.Хаджи Димитрово, с.Ръжена. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /0/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.