Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ  07.12 – 13.12.2015г. / 50 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 50 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 241  случая  на ОРЗ, при 240 за предходната седмица.
Заболеваемост – 174.98  0/000.
Регистрирани са общо 85 случая на заразни заболявания, при 75 за предходната седмица.

Info50 1От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –  52 случая от  гр.Стара Загора, с.Помощник, гр.Казанлък, с.Мъдрец. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+7/.
 - Скарлатина – 18 случая от гр.Стара Загора, с.Търничене, с.Шейново, с.Ясеново, гр.Казанлък, гр.Раднево. По  категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+14/.

Info50 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:

 - Ентероколит – 4 случая от  гр.Казанлък, с.Конаре, с.Свобода, гр.Николаево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-2/.
 - Шигелози – 1 случай от гр.Чирпан. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити:Info50 4
 - Вирусен хепатит – 9 случая от гр. Чирпан, гр.Стара Загора,  гр.Казанлък, с.Горно Черковище, с.Горно Сахране, гр.Гурково, с.Тъжа. По категории  случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-8/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
 - Туберкулоза  - 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.