Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 14.12 – 20.12.2015г. /51 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 51 седмица на 2015г. са регистрирани общо 236 случая  на ОРЗ, при 241 за предходната седмица.
Заболеваемост – 171.35  0/000.
Регистрирани са общо 58 случая на заразни заболявания, при 85 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –  38 случая от гр.Стара Загора, с.Бузовград, гр.Казанлък, гр.Чирпан, гр.Шипка. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-14/.
 - Скарлатина – 13 случая от гр.Стара Загора,  гр.Казанлък, гр.Раднево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-5/.

От групата на чревните инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 2 случая от  гр.Стара Загора, с.Маджерито. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-2/.

От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 5 случая от гр.Стара Загора, с.Тъжа, с.Ягода, с.Тулово, с.Гита. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-4/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.