Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 21.12 – 27.12.2015г. /52 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 52 седмица на 2015г. са  регистрирани общо 275  случая  на ОРЗ, при 236 за предходната седмица.
Заболеваемост – 199,67  0/000.

Регистрирани са общо 47 случая на заразни заболявания, при 58 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 26 случая от гр.Стара Загора, с.Розово, с.Ветрен, гр.Казанлък, с.Дълбоки, гр.Казанлък, гр.Гълъбово. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-12/.
 - Скарлатина – 10 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-3/.

От групата на чревните инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 3 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Крън. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 8 случая от гр.Стара Загора, с.Тъжа, с.Гита, с.Кирилово, с.Зетьово, гр.Чирпан, с. Александрово. По категории  случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.