Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 28.12 – 03.01.2016г. /53 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 53 седмица на 2015г. са регистрирани общо 168 случая на ОРЗ, при 275 за предходната седмица.
Заболеваемост –121,98 0/000.
Регистрирани са общо 36 случая на заразни заболявания, при 47 за предходната седмица.

Info53 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела – 17 случая от гр.Стара Загора, с.Ветрен, гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-9/.
 - Скарлатина – 5 случая от гр.Стара Загора,  гр.Казанлък, гр.Раднево, с.Копринка. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-5/.

Info53 2От групата на чревните инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 8 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Хаджидимитрово, с.Хрищени. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+5/.

От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 6 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Чирпан, с.Ценово. Info53 4По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /-2/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания не са регистрираните случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.